sk en

CHCEM MEDUSACARD

Nemáte ešte MedusaCard?

Celé je to zadarmo!
Chceme od vás len meno, priezvisko, email, vašu adresu a číslo na mobil.

Dostali ste kartu na prevádzke a neviete čo s ňou?
Kliknite sem


Zadajte meno, priezvisko, váš platný email a mobil. Pamätajte, údaje neposkytujeme tretím stranám! Pre úspešné dokončenie vašej registrácie je potrebné vyplniť všetky požadované údaje.

Dobre si skontrolujte všetky údaje. Po potvrdení vám bude automaticky zaslaný email s linkom, kde si nastavíte vaše heslo do MedusaCard konta a bude vám zaslaná vaša MedusaCard.

Pre dokončenie registrácie si prosím prečítajte všeobecné obchodné podmienky a poučenie o Vašich právach a ochrane osobných údajov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY MEDUSACARD

Vážení hostia, radi by sme vás privítali vo vernostnom programe MedusaCard (ďalej aj „program“). Prostredníctvom MedusaCard odmeňujeme našich stálych hostí za opakované návštevy našich reštaurácií formou najrôznejších odmien, ktoré si môžu premeniť za svoje body, zliav a špeciálnych ponúk. Dovoľte nám stručne vás informovať, akými pravidlami sa MedusaCard riadi. Tieto všeobecné pravidlá MedusaCard upravujú právne vzťahy medzi skupinou Medusa a držiteľom karty MedusaCard (ďalej len „držiteľ karty“).

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť MEDUSA RESTAURANTS, s. r. o. ako prevádzkovateľ programu garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), so zákonom č. 122/2013 Z.z. (po 25.05.2018 zákonom č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).
Poskytnutím svojich osobných údajov podpísaním alebo odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára udeľujete spoločnosti MEDUSA RESTAURANTS, s. r. o., v zmysle § 11 ZOOÚ (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, telefónne číslo, email, trvalé bydlisko, údaje o čase a spôsobe zúčastňovania sa na vernostnom programe, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu (ďalej len „osobné údaje“).

Zvolte áno/nie
* Povinný súhlas
Vyplnením údajov tohto formulára a mojím podpisom vyjadrujem súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami vernostného programu MedusaCard a chcem byť jeho členom. Udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov na účely potrebné pre účasť v programe MedusaCard. *
Chcem e-mailom získať kupóny za odmenu, napríklad 1+1 obed alebo večera zadarmo. Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre marketingové účely a zasielaním správ e-mailom, SMS alebo ďalšími spôsobmi priamej marketingovej komunikácie. Zasielanie správ je možné kedykoľvek zrušiť. *